Welcome To Homepage : : | Udonthani.m-Society.go.th | : :

"กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"

***เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น***
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
พระราชบัญญัติขัอมูลข่าวสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ม. 7 และ ม. 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


ลำดับผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ส.ค. 2558

Web Counter

คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๓,๐ ๔๒๓๒ ๕๖๑๕
E-mail : udonthani@m-society.go.th , udon_society@yahoo.com